HomeResult SoftwareStd XI Result software-Arts Faculty

Std XI Result software-Arts Faculty

Use of consolidated sheet:

Std XI Result software-Arts Faculty

A) Download the Excel Sheet of Consolidated Marks

1) Click on the following link and download the excel sheet of consolidate marks.

Click on File and click on Download. The excel file will download. Use this downloaded excel file for filling marks.

Backhand Index Pointing Down Emoji (U+1F447)

वरील लिंक ला क्लीक करून एकत्र गुण तक्ता डाऊनलोड करा.

त्यानंतर File वर जा आणि Download वर क्लिक करा. एक्सेल फाइल डाउनलोड होईल. गुण भरण्यासाठी ही डाउनलोड केलेली एक्सेल फाईल वापरा.

2) Save as the sheet using new name in your P.C. or Laptop.

तुमच्या P.C किंवा लॅपटॉप मध्ये संकलित तक्ता नवीन नाव वापरून सेव्ह करा.

3) Fill consolidate sheet with marks of unit test 1 and 2, first term exam, annual exam.

युनिट चाचणी 1 आणि 2 च्या गुणांसह प्रथम सत्र परीक्षा, वार्षिक परीक्षा यांचे गुण भरा.

4) Annual exam marks include oral or internal evaluation marks.

वार्षिक परीक्षेतील गुणांमध्ये तोंडी किंवा अंतर्गत मूल्यमापन किंवा प्रात्यक्षिक परीक्षा या गुणांचा समावेश होतो.

5) For languages there are 20 marks for oral exam.

५) भाषांसाठी तोंडी परीक्षेसाठी २० गुण आहेत.

6) For other subjects like- History, Economics, Co-operation, Psychology, Sociology etc.  have internal exam for 20 marks.
6) इतर विषयांसाठी जसे- इतिहास, अर्थशास्त्र, सहकार, मानसशास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादी 20 गुणांसाठी अंतर्गत परीक्षा असते.

7) For subjects like Geography, there are 20 marks for the practical exam.
भूगोलासारख्या विषयांसाठी प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी २० गुण असतात.

For Std XI Result software-Arts Faculty, download the booklet.


B) Download booklet in word file.

Backhand Index Pointing Down Emoji (U+1F447)

वरील शब्दांना क्लीक करून booklet डाऊनलोड करा.

For Std XI Result software for Arts Faculty, download the Marksheet.

See image of the booklet-C) Download Marksheet in word file.

Backhand Index Pointing Down Emoji (U+1F447)

वरील शब्दांना क्लीक करून Marksheet डाऊनलोड करा.

See image of the Marksheet-


Instructions of using the software is given in the last page of the excel sheet.

Excel sheet शेवटच्या पेजवर software वापरण्याच्या सूचना आहेत.


See the Video to make the result software.

निकाल सॉफ्टवेअर बनवण्यासाठी व्हिडिओ पहा.

How to make Std XI Result software-Arts Faculty: Video


Total Grade

Marks and assigned Grade:

35 to 44.99– Pass
45 to 59.99– II
60 to 74.99– I
75 to above– Dist ( Distinction)

See more:

Backhand Index Pointing Down Emoji (U+1F447)

Result Software for Std. XI Commerce

Result Software for Std. XI Science

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

10 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

You cannot copy content of this page