HomeMoreSSS Result

SSS Result

SSS Result– Get the latest updates

विद्यार्थ्यांना दहावी गुणपत्रक वाटप-

दिनांक 11.06.2024 रोजी दुपारी 3.00

Students will get Marksheet in their schools on 11 June 2024 at 3 p.m.

अकरावी ऑफलाईन प्रवेश – 11 जून पासून सुरू.

आवश्यक कागदपत्रे शेवटी पहा.


SSC Result 2024 is available very soon. SSC result 2024 maharashtra board is going to be declared on 27 May at 1 p.m.

अधिकृत पत्रानुसार दहावी निकाल 27 मे रोजी जाहीर होणार आहे.

Maharashtra Board Class 10 exams 2024 were held from March 01 to March 26, 2024 across the state. Assessment has done smoothly. Board published the letter saying that the SSC result is to be declared on 27 May 2024.

Last year the result was declared on 2 June 2023. This year it is going to be declared earlier.

Maharashtra Board 10th Result 2024:

Date of the result – 27 May.

महाराष्ट्र राज्य एस.एस.सी. बोर्ड परीक्षा निकाल 27 मे रोजी जाहीर होणार.

Students are required to keep their essential details handy at the time of announcement of result.

Following details are required to check result:

-Seat number

-Mother’s Name

How to check Maharashtra State SSC Result 2024

SSC निकाल कसा पहावा-

1) Visit the official website: mahresult.nic.in.

अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: mahresult.nic.in.

2) Click on the “Maharashtra SSC Result 2024” link.

“महाराष्ट्र एसएससी निकाल 2024” लिंकवर क्लिक करा.

3) Enter your roll number and mother’s first name.

तुमचा रोल नंबर आणि आईचे नाव टाका.

4) Click on “View Result.”

“निकाल पहा” वर क्लिक करा.

5) Your result will be displayed on the screen.

तुमचा निकाल स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल.

6) Save or print the result.

निकाल जतन करा किंवा प्रिंट करा.


SSC Result 2024 (27 May 2024)


See Maharashtra State Board SSS Result 2024

Result updates

SSS Result (Std. X Result) will be declared on Monday 27 May at 1 p.m.

Result will be declared online.

Where can you see SSS Result (Std. X Result)?

कुठे पाहता येईल निकाल?

दहावीचे विद्यार्थी विविध लिंक वरून निकाल पाहू शकतात.

एखादी लिंक व्यस्त येत असेल तर अन्य लिंक पहावी.


Links to see the result- 


Link No.1 (Click Here)


Link No.2 (Click Here)


Link No.3 (Click Here)


Link No.4 (Click Here)


Link No.5 (Click Here)


Link No.6 (Click Here)


Get Maharashtra SSC Result 2024 via SMS

Process-

1) Type MHSSC followed by a space and your Seat Number.

2) Send this message to 57766.

3) You will receive your result via SMS shortly.


Process to see SSS Result: निकाल पाहण्याची पद्धत-

1) Click on Results.

2) Click on SSC Examination Result March 2024

3) Enter Seat No.

4) Enter Mother’s name.

5) Click on View Result.

6) Download your S.S.S. Result.

SSS Result Maharashtra State Board 2024

Result is going to be declared on 27 May 2024

विद्यार्थी आपला निकाल डाऊनलोड देखील करु शकतात.


See more resources-

1) Career Guidance Information  

2) Std. XI Activity Workbook  

3) How to Join NDA 

4) Std. XI Annual Activity Sheet Format

5) English Grammar Activity Workbook

6) Writing Skill Topics

7) English Grammar Online Quizzes

8) English Grammar Tests

9) Free Text Books – Download in PDF


SSS Result-  

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळामार्फत मार्च २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षेचा निकाल SSS Result Maharashtra State Board 2024 अधिकृत संकेतस्थळांवर दिनांक 27/05/2024 रोजी दुपारी 1 वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येत आहे.


Schools can download consolidated SSS Result Maharashtra State Board 2024 on the following website-

शाळांना एकत्रित निकाल उपलब्ध येथे होईल-

School consolidated results

गुणपडताळणी व उत्तर पत्रिका झेरॉक्स प्रत साठी नंतर ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध होणार आहे.


१) ऑनलाईन निकालानंतर माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यास स्वतःच्या अनिवार्य विषयांपैकी (श्रेणी विषयाव्यतिरिक्त) कोणत्याही विशिष्ट विषयात त्याने संपादित केलेल्या गुणांची गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रत, पुनर्मूल्यांकनासाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे ऑनलाईन पध्दतीने मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन  स्वतः किंवा शाळांमार्फत अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. यासाठी आवश्यक अटी / शर्ती व सूचना संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या आहेत.

Link-

http://verification.mh-ssc.ac.in

गुणपडताळणीसाठी दिनांक 28/05/2024 ते दिनांक 11/06/2024 पर्यंत अर्ज करता येईल.

छायाप्रतीसाठी दिनांक 28/05/2024 ते दिनांक 11/06/2024 पर्यंत अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने करता येईल.

त्यासोबतच ऑनलाईन पध्दतीने शुल्क (Debit Card/Credit Card/ UPI Net Banking) याद्वारे भरता येईल.

२) मार्च 2024 माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकनासाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन करण्यासाठी प्रथम उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत घेणे अनिवार्य असून छायाप्रत मिळाल्याच्या दिवसापासून कार्यालयीन कामाच्या पाच दिवसांत पुनर्मूल्यांकनाच्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन विहित नमुन्यात विहित शुल्क भरुन संबंधित विभागीय मंडळाकडे विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करणे आवश्यक राहील.ज्या विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करावयाचे असेल त्यांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे संपर्क साधावा.

३) मार्च 2024 च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षेस सर्व विषयांसह प्रविष्ट होऊन उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लगतच्या दोनच संधी (जुलै-ऑगस्ट 2024 व मार्च 2025) श्रेणी / गुणसुधार (Class Improvement Scheme) योजने अंतर्गत उपलब्ध राहतील.

४) जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) पुरवणी परीक्षेसाठी पुनर्परिक्षार्थी व श्रेणीसुधार विद्यार्थ्यांसाठी बुधवार दिनांक पासून मंडळाच्या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन पध्दतीने आवेदनपत्र भरुन घेण्यात येणार आहेत. त्याबाबतचे परिपत्रक स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येणार आहे.

५) मार्च 2024 मध्ये माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका त्यांच्या माध्यमिक शाळेमार्फत वितरित करण्यात येतील.


अकरावी व बारावीत होणारे बदल पहा-

New Education Policy (Click Here)


महत्वाचे-

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) मार्च 2024 परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेले गुण उपरोक्त संकेतस्थळांवरून उपलब्ध होतील व सदर माहितीची प्रत (प्रिंट आउट) घेता येईल.

www.mahresult.nic.in

या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांच्या निकालाबरोबरच वेगवेगळी सांख्यिकी माहिती उपलब्ध होईल.


Std. XI – Admission

अकरावी प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे:

१) पासपोर्ट फोटो लावून पूर्ण भरलेला अर्ज

२) लिव्हिंग सर्टीफिकेट झेरॉक्स

३) मार्कशीट झेरॉक्स

४) आधार कार्ड झेरॉक्स

५) जातीचा दाखला झेरॉक्स (लागू असल्यास)

६) पासपोर्ट फोटो लावून आय कार्ड साठी माहिती भरलेला फार्म (आवश्यक केलेले असल्यास)

प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना प्रवेश:-

आवश्यक कागदपत्रे:

१) लिव्हिंग सर्टीफिकेट मूळ प्रत (कायमची जमा होईल)

२) मार्कशीट मूळ प्रत (गुण व्हेरीफाय करण्यासाठी- परत केले जाईल)


Important-

Std. XI online admission process takes place only in Mumbai region, Pune, Nagpur, Amravati, and Nasik municipal areas. In other parts of Maharashtra, offline admission process will be used.


Link to fill online form for Std. XI Admission 2024

Std. XI – Admission 2024 (Click Here)

मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती व नाशिक (शहरी भाग) येथेच फक्त अकरावी साठी online प्रवेश होतात. अन्य ठिकाणी प्रत्यक्ष off line फॉर्म भरून प्रवेश होतील.


Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

You cannot copy content of this page